Jak připojit dvě Composite video zařízení k jedné kartě s chipem BT878

Pokud vlastníte TV kartu založenou na chipu BT878 (Brooktree) nebo její varianty CX878, Fusion 878, 878A (Conexant) a podobné. Možná jste již narazili na problém, jak připojit současně dvě zařízení typu Composite video. Většina u nás prodávaných karet je vybavena jedním žlutým konektorem Composite a jedním S-Video. Ostatní konektory většinou přísluší TV a Radio tuneru, dálkovému ovládání případně dalším periferiím.

Například takováto karta:

How to connect two Composite video devices to one card based on chip BT878

If you are have based on chip BT878 (Brooktre) or clone CX878, Fuison878, 878A and other. Meybee you found situation, how to connect two Composite video devices in one time. Cards are by default containing one yellow Composite video connector and one S-Video. Other conectors are for TV and Radio tuner, remote controll and other devices

Here is:
Rozhodně se dá situace vyřešit koupí druhé karty, nebo můžete rozložit Composite video na S-Video.

Je zde však mnohem jednodušší varianta.
Při podrobnějším pohledu do dokumentace zjistíme, že karta chip je defaultně vybaven čtyřmy Composite vstupy. Poslední Composite vstup může být programově přepnut do režimu S-Video(Y), pak k němu přísluší ještě samostatný S-Video(C)
It is possible tosolve this situation by buiing other card, or you can try to decompose Composite video to S-Video parts.

There is also more easiest solution
You can try to read documentation and find, that chim have by default four composite video inputs. Last one can be software switched to S-Video(Y) mode, in that case there is also separate S-Video(C) input.
První vstup je typicky vyveden na konektor Composite. Druhý je použit pro vstup TV tuneru. třetí není použit a čtvrtý nalezneme na S-Video konektoru.
Takže stačí se nebát a připojit Composite zažízení do dvou vývodů S-Video konektoru.
V ovládacím programu si pak zvolíme vstup ze čtvrtého vstupu a je vyřešeno. (čtvrtý vstup bývá označen jako CSVIDEO, DEV3, nebo podobně)
First imput are typicaly used for Composite connector. Second one is used for TV tuner. Thirth one are not used and fourth are used as a part of S-Video input.
It mean, it just easy to plug connect Composite device to two pins on S-Video input.
In your sowtware simply select fourth input device. (marked as CSVIDEO, DEV3, etc.)
Jedna rada na závěr. Pokud se vám nezdá jako dobrej nápad cpaní drátků do karty, a zároveň nemůžete najít vhodný konektor. Konektor který se v PC používá pro PS/2 zařízení (myš, klávesnice) má sice o dvě nožičky víc, ale ty přesně vycházejí do místa, kde je na čtyřnožičkové verzi díra pro klíč. Podívejte se proto, jestli jste k myši nedostali redukci USB <-> PS/2.
Last hint. If you are not familiar with pushing cables to your card, and you can not find four pin connector. Take a look for PS/2 connector used for PC keyboard or mouse. It have six pins, but two of them are fitting key hole in four pin connector. Try to look if you not have USB <-> PS/2 converter for your mouse.