Jak obejít ochranu čtečky ECS UCR-61S2B

Možná se vám to taky stalo, koupili jste si interní čtečku paměťových karet za dobrou cenu a nikdo vám jaksi neřekl, že se jedná o OEM model pro určitý mainboard. Asi už jste na internetu zjistili, že stejnou čtečku můžete koupit pod několika označeními - například: UCR-61S, UCR-61S2A.

Tady je:

How to crack protection of card reader ECS UCR-61S2B

Maybe it also heppens to you. You buy cheep internal card reader, but at home you found, that card reader are OEM for a sort of mainboards. On the internet you can found, that card reader are sold with different names for different mainboards - for example: : UCR-61S, UCR-61S2A.

Here is:
Pokud už jste vzali do ruky šroubovák, asi víte, že čtečka je založená na obvodu NeoDio nd3052 (existují i varianty s nd3050, nebo nd3060).
Jedná se o variantu na procesor s jádrem i8051

Ochrana čtečky spočívá v tom, že si firma (například ECS) vytvoří vlastní firmware a ten nahraje do externí paměti ROM (například HT27512-70, nebo L0050AQYA-12, případně, 27C512)

Máme tu však jedno "ale". Ve vlastním obvodě je stále nahraný původní program, který je obsahuje všechny potřebné informace.

Věnujme pozornost datasheetu (je dostupný na internetu)
If you are already used screwdriver, you can know, that reader are based on chip NeoDio nd3052 (also exist versions with nd3050, or nd3060).
This chip is based on i8051 core

Protection are based on customised firmware, done by customer (for example ECS). This customized version of firmware are loaded into external ROM (for example HT27512-70, or L0050AQYA-12, or 27C512)

There are still one "but". In chip itselvs stil saved default firmware, which can be still used for driving.

Take focus to datasheet (It is available on internet)
Tato nožička definuje, ze které paměti se bude zavádět obslužný program

Takže už stačí jen dúkladně prohlédnout destičku plošného spoje, abychom zjistili, že je univerzální a že umožňuje dvě polohy propojky (rezistor 0 ohm).
Teď už stačí jen vzít dobro mikropájku a pinzetu a můžeme přepojit obvod pro jiný program.
This pin defines, where are formware loaded from.

It is time to cerful reading of printed circuit board and found, that there are plain-link (0ohm resistor) - defining polarity of imput signal.
now is easy to take soldering iron and tweezer and we can switch chip to different firmware.

Před|Before


Po|After

A to je vše ....

pokud potřebujete, stačí si nahrát ovladač ze stránek výrobce http://www.neodio.com.tw/ (Pro Win XP není potřeba)

Známé problémy:
- Nefunguje indikátor čtení/zápisu
- Defaultní firmware je dost starý a nefungují s ním některé karty, například 32MB MMC, kterou dodávala nokia s telefonem
And that is all ....

if you need, you can download driver from producer pages http://www.neodio.com.tw/ (For Wn XP not necessary)

Known issues:
- Indicator of reading/writing not working
- Default firmware is little old and not recognizes some flash cards (for example 32MB MMC comming with nokia phones)