From pwr.ru © Peter Gnezdin, 2002

Standalone
Jeden pro všechny, žádná záloha


Cluster
Dvě identické instance s možností náhrady a zaměnitelnosti


Hot swap
Jeden pro všechny, ale připraven v případě nouze k rychlé náhradě


RAID 0 (Striped Disk Array without Fault Tolerance)
Spojením zdrojů využíváme plně kapacitu všech, ale žádná tolerance chyb


RAID 1 (Mirrored Disk)
V případě chyby jednoho jej druhej nahradí, dvojnásobná rychlost odtoku, ale nutnost doplňovat oba současně


RAID 5 (Independent Data Disks with Distributed Parity Blocks)
Zdroje jsou nezávslé, ale nelze je využít úplně - doplňovat lze po jednom.


RAID 0+1 (Striped and Mirrored Disks)
Maximální využití kapacity dvou s nutností doplňovat po párech